Blomängen

Blomängen

Tilläggsisolering av fasad, ca 5400 m²
Kund: HSB Östersund
År: 2012-2014