Fasadrenovering

Fasadrenovering är en tjänst Bygg & Fasad har över 40-års erfarenhet av. Fasadrenovering kan vara allt från renovering av befintlig putsfasad till tilläggsisolering av putsad fasad.

Vid fasadrenovering är det viktigt att säkerställa att man arbetar med rätt fasadmaterial. Därför analyserar vi befintlig puts och färg innan eventuell åtgärd.
I vissa fall så har putsen gjort sitt och behöver ersättas helt eller delvis med ny puts, i andra fall så räcker det med en lagning av putsskadorna och ny färg, allt anpassat efter underlag.
Ibland kan en lösning vara att man för att få en ny putsbärare sätter ett isolersystem på befintlig fasadputs. Dessa finns från 20mm isolerskiva och uppåt. Kontakta oss så hjälper vi till med kostnadsfritt åtgärdsförslag och offert.

Referensobjekt inom Fasadrenovering

Balkongrenovering

Storgatan mfl, Forsbacka

Tilläggsisolering samt puts på 8 huskroppar
Renovering av 108 st balkonger
Byte av 108st balkongfronter
Kund: Gavlegårdarna
År: 2019

Balkongrenovering

Gävlehus 10

Rivning av tegelfasad på 3st punkthus
Tilläggsisolering och puts på 3st punkthus
Renovering av 78st balkonger.
Byte av 78st balkongfronter.
Montage av 78st inglasningar
Kund: Riksbyggen
År: 2020

Fasadrenovering - Putsade fasader

Brf Esplanaden

Demontering av plåtfasader
Tilläggsisolering och ny puts på fasader
Byte av fönster:
Beställare: HSB Mälardalarna/Brf Esplanaden
År: 2021