Renovering av murade fasader

Fasader av tegel eller annat stenmaterial har extremt lång livslängd. Tyvärr så har stenen i sig mycket längre livslängd än fogbruket som binder samman stenarna. Efter ett antal år så är fogen uttjänt och man behöver åtgärda problemen.

Vi åtgärdar detta med att fräsa ur fogarna med en pinnfräs, därefter applicerar vi nytt fogbruk anpassat till stenen. I vissa fall får man även mura om en del av fasaden. Vi kan naturligtvis även bistå med andra murningsarbeten. Kontakta oss så hjälper vi till med kostnadsfritt åtgärdsförslag och offert.

Referensobjekt inom Renovering - Tegelfasader

Övrigt

Kanalkiosken

Renovering av befintlig mur i slaggsten

Murning av restaurangdel med slaggsten

Kund: Br Eriksson Bygg

År: 2015

Renovering - Tegelfasad

Stora Enso Personalhuset

Omfogning av fasad ca 1500kvm
Byte av sönderfrusna delar av tegelfasaden

Kund: Pierre Entreprenad/Stora Enso

År: 2022

Balkongrenovering

Gävlehus 10

Rivning av tegelfasad på 3st punkthus
Tilläggsisolering och puts på 3st punkthus
Renovering av 78st balkonger.
Byte av 78st balkongfronter.
Montage av 78st inglasningar
Kund: Riksbyggen
År: 2020