Tilläggsisolering av putsade fasader

Vi har över 40-års erfarenhet av att arbeta med tilläggsisolering av putsade fasader såväl för renovering som nyproduktion, vi arbetar enbart med kvalitetssäkrade isolersystemsystem.

Åtgärden är en sund investering för framtiden då man sänker sina uppvärmningskostnader samtidigt som du får en ny putsbärare på huset. Detta i sin tur gör att man har en fasad som kan jämföras med en ny fasad och får en livslängd på 30-40 år. Systemen finns med isolering av mineralull alternativt expanderad polystyren. Kontakta oss så hjälper vi till med kostnadsfritt åtgärdsförslag och offert.

Referensobjekt inom Tilläggsisolering Puts

Balkongrenovering

Storgatan mfl, Forsbacka

Tilläggsisolering samt puts på 8 huskroppar
Renovering av 108 st balkonger
Byte av 108st balkongfronter
Kund: Gavlegårdarna
År: 2019

Balkongrenovering

Gävlehus 10

Rivning av tegelfasad på 3st punkthus
Tilläggsisolering och puts på 3st punkthus
Renovering av 78st balkonger.
Byte av 78st balkongfronter.
Montage av 78st inglasningar
Kund: Riksbyggen
År: 2020

Fasadrenovering - Putsade fasader

Brf Esplanaden

Demontering av plåtfasader
Tilläggsisolering och ny puts på fasader
Byte av fönster:
Beställare: HSB Mälardalarna/Brf Esplanaden
År: 2021