Kanalkiosken

Renovering av befintlig mur i slaggsten

Murning av restaurangdel med slaggsten

Kund: Br Eriksson Bygg

År: 2015

Stora Enso Personalhuset

Omfogning av fasad ca 1500kvm
Byte av sönderfrusna delar av tegelfasaden

Kund: Pierre Entreprenad/Stora Enso

År: 2022

Gävlehus 10

Rivning av tegelfasad på 3st punkthus
Tilläggsisolering och puts på 3st punkthus
Renovering av 78st balkonger.
Byte av 78st balkongfronter.
Montage av 78st inglasningar
Kund: Riksbyggen
År: 2020

Borgmästarplan

Ny fasad i samband med nyproduktion, ca 1 000 m²
Kund: Brf Lövsångaren
År: 2011