Promenaden

Promenaden

Isolering samt puts av fasad vid nyproduktion
Kund: Peab
År: 2009