Sicksackvägen

Sicksackvägen

Tilläggsisolering av fasad, byte av balkonger samt renovering av balkonger.
Fönsterbyte av ca 600 fönster
Kund: Gavlegårdarna
År: 2013-2014