Brf Faluhus nr 7

Renovering av 42st balkonger
Montage av nya balkongräcken
Kund: Riksbyggen
År: 2021

Storgatan mfl, Forsbacka

Tilläggsisolering samt puts på 8 huskroppar
Renovering av 108 st balkonger
Byte av 108st balkongfronter
Kund: Gavlegårdarna
År: 2019

Gävlehus 10

Rivning av tegelfasad på 3st punkthus
Tilläggsisolering och puts på 3st punkthus
Renovering av 78st balkonger.
Byte av 78st balkongfronter.
Montage av 78st inglasningar
Kund: Riksbyggen
År: 2020

Sicksackvägen

Tilläggsisolering av fasad, byte av balkonger samt renovering av balkonger.
Fönsterbyte av ca 600 fönster
Kund: Gavlegårdarna
År: 2013-2014

Stormhatten

Tilläggsisolering och puts av fasad samt renovering av balkonger med nya räcken, Ca 7500 m² fasad och 107 st balkonger.
Kund: HSB Östersund
År: 2015-201

BRF Ettan

Fasadrenovering samt balkongrenovering med nya räcken och inglasningar , ca 4500 m² fasad och 133 st balkonger.
Kund: Bjerking/Brf Ettan
År: 2015-2016

Västra vägen

Fasadrenovering samt balkongrenovering, ca 2 000 m² fasad och 24 st balkonger.
Kund: Brf Stadsgården
År: 2017