Kanalkiosken

Renovering av befintlig mur i slaggsten

Murning av restaurangdel med slaggsten

Kund: Br Eriksson Bygg

År: 2015

Brf Esplanaden

Demontering av plåtfasader
Tilläggsisolering och ny puts på fasader
Byte av fönster:
Beställare: HSB Mälardalarna/Brf Esplanaden
År: 2021

Sicksackvägen

Tilläggsisolering av fasad, byte av balkonger samt renovering av balkonger.
Fönsterbyte av ca 600 fönster
Kund: Gavlegårdarna
År: 2013-2014

Smedsgatan

Tilläggsisolering av fasad ca 2 100m2 samt fönsterbyte, ca 180 fönster
Kund: Brf Hammargården
År: 2016