Blomängen

Tilläggsisolering av fasad, ca 5400 m²
Kund: HSB Östersund
År: 2012-2014

Stormhatten

Tilläggsisolering och puts av fasad samt renovering av balkonger med nya räcken, Ca 7500 m² fasad och 107 st balkonger.
Kund: HSB Östersund
År: 2015-201

BRF Ettan

Fasadrenovering samt balkongrenovering med nya räcken och inglasningar , ca 4500 m² fasad och 133 st balkonger.
Kund: Bjerking/Brf Ettan
År: 2015-2016

Kyrkan

Fasadrenovering
Kund: Hedesunda Församling
År: 2017

Västra vägen

Fasadrenovering samt balkongrenovering, ca 2 000 m² fasad och 24 st balkonger.
Kund: Brf Stadsgården
År: 2017

Smedsgatan

Tilläggsisolering av fasad ca 2 100m2 samt fönsterbyte, ca 180 fönster
Kund: Brf Hammargården
År: 2016