Brf Faluhus nr 7

Renovering av 42st balkonger
Montage av nya balkongräcken
Kund: Riksbyggen
År: 2021

Kanalkiosken

Renovering av befintlig mur i slaggsten

Murning av restaurangdel med slaggsten

Kund: Br Eriksson Bygg

År: 2015

Stora Enso Personalhuset

Omfogning av fasad ca 1500kvm
Byte av sönderfrusna delar av tegelfasaden

Kund: Pierre Entreprenad/Stora Enso

År: 2022

Storgatan mfl, Forsbacka

Tilläggsisolering samt puts på 8 huskroppar
Renovering av 108 st balkonger
Byte av 108st balkongfronter
Kund: Gavlegårdarna
År: 2019

Gävlehus 10

Rivning av tegelfasad på 3st punkthus
Tilläggsisolering och puts på 3st punkthus
Renovering av 78st balkonger.
Byte av 78st balkongfronter.
Montage av 78st inglasningar
Kund: Riksbyggen
År: 2020

Brf Esplanaden

Demontering av plåtfasader
Tilläggsisolering och ny puts på fasader
Byte av fönster:
Beställare: HSB Mälardalarna/Brf Esplanaden
År: 2021

Borgmästarplan

Ny fasad i samband med nyproduktion, ca 1 000 m²
Kund: Brf Lövsångaren
År: 2011

Promenaden

Isolering samt puts av fasad vid nyproduktion
Kund: Peab
År: 2009

Hantverkarbacken

Fasadrenovering, ca 16 000 m²
Kund: Brf Hantverkaren
År: 2014-2015

Sicksackvägen

Tilläggsisolering av fasad, byte av balkonger samt renovering av balkonger.
Fönsterbyte av ca 600 fönster
Kund: Gavlegårdarna
År: 2013-2014