Storgatan mfl, Forsbacka

Tilläggsisolering samt puts på 8 huskroppar
Renovering av 108 st balkonger
Byte av 108st balkongfronter
Kund: Gavlegårdarna
År: 2019

Gävlehus 10

Rivning av tegelfasad på 3st punkthus
Tilläggsisolering och puts på 3st punkthus
Renovering av 78st balkonger.
Byte av 78st balkongfronter.
Montage av 78st inglasningar
Kund: Riksbyggen
År: 2020

Brf Esplanaden

Demontering av plåtfasader
Tilläggsisolering och ny puts på fasader
Byte av fönster:
Beställare: HSB Mälardalarna/Brf Esplanaden
År: 2021

Promenaden

Isolering samt puts av fasad vid nyproduktion
Kund: Peab
År: 2009

Hantverkarbacken

Fasadrenovering, ca 16 000 m²
Kund: Brf Hantverkaren
År: 2014-2015

Sicksackvägen

Tilläggsisolering av fasad, byte av balkonger samt renovering av balkonger.
Fönsterbyte av ca 600 fönster
Kund: Gavlegårdarna
År: 2013-2014

Blomängen

Tilläggsisolering av fasad, ca 5400 m²
Kund: HSB Östersund
År: 2012-2014

Stormhatten

Tilläggsisolering och puts av fasad samt renovering av balkonger med nya räcken, Ca 7500 m² fasad och 107 st balkonger.
Kund: HSB Östersund
År: 2015-201

BRF Ettan

Fasadrenovering samt balkongrenovering med nya räcken och inglasningar , ca 4500 m² fasad och 133 st balkonger.
Kund: Bjerking/Brf Ettan
År: 2015-2016

Kyrkan

Fasadrenovering
Kund: Hedesunda Församling
År: 2017